Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 29 stycznia

Mt 5, 1-12a   Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył […]

Mt 5, 1-12a

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

Jezus chce, abyśmy byli szczęśliwi. Co więcej, On sam chce dla nas większego szczęścia niż my sami dla siebie. Mamy jakieś wyobrażenie szczęścia; bardzo często związane jest ono z dobrami tego świata, z ludzkim powodzeniem czy wykalkulowaną sprawiedliwością. Jezus, niczego nam nie zabierając, pokazuje każdemu z nas drogę do najprawdziwszej radości.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl