Rozważanie Ewangelii na czwartek, 23 lutego

Łk 9,22-25 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w […]

Łk 9,22-25

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

Brać swój krzyż to być mamą, tatą, synem, córką, przyjacielem, uczniem, studentem i być w tym dobrym, czyli podobnym do Jezusa. Jaką cechę Jezusa mogę w sobie dziś pielęgnować?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl