Rozważanie Ewangelii na sobotę, 25 lutego

Łk 5, 27-32 Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On zostawił […]

Łk 5, 27-32

Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On zostawił wszystko, wstał i chodził za Nim.

Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Jezus wzywa do nawrócenia. Jaka przestrzeń w moim życiu jest najdalej od Boga? Czy są jakieś sprawy, relacje, które zachowuję tylko dla siebie? Wierzę, ale… jestem uczciwy, ale… kocham, ale… Pomyślę, gdzie powinienem dziś wpuścić światło łaski Bożej.  

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl