Rozważanie Ewangelii na środę, 1 marca

Łk 11,29-32  Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie […]

Łk 11,29-32 

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić:

«To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Stać się Jonaszem ewangelizacji – tak rozpoczyna się ten miesiąc ze słowem Bożym. Zobacz dzisiaj tego opornego proroka, który idzie przez Niniwę i przekazuje przesłanie z nieba. Zobacz teraz siebie – jakiś jeden dzień ze swojego życia. Idziesz… i co przekazujesz światu, który cię otacza?

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl