Rozważanie Ewangelii na czwartek, 2 marca

Mt 7,7-12 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem […]

Mt 7,7-12

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy».

Uważałem, że za dużo proszę i że to niewłaściwe, dopóki nie zobaczyłem, że Katechizm Kościoła Katolickiego modlitwę prośby wskazuje jako wyrażenie świadomości naszego związku z Bogiem (zob. KKK 2629). Może i warto uczyć się dobrze prosić, ale na pewno nie przestawaj prosić. To znaczy, że bierzesz Boga pod uwagę w swoim życiu, a to jest ważny krok do budowania bliskości z Nim.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl