Rozważanie Ewangelii na czwartek, 16 marca

Łk 11,14-23 Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i […]

Łk 11,14-23

Jezus wyrzucał złego ducha [u tego], który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.

On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie rozdarte pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam przeciw sobie wewnętrznie jest rozdwojony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże.

Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza».

Ostatni werset jest jak impuls elektryczny, który przechodzi przez ciało. Albo jesteś z Jezusem, albo przeciwko Jezusowi. Mate.O zaśpiewał kiedyś piosenkę, w której padają słowa: „Zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg. Zawsze jednak musisz komuś służyć”. Albo–albo. Nie ma miejsc pośrednich. Dziś na modlitwie masz okazję wybrać. Może pierwszy raz, może kolejny. W spotkaniu z tą Ewangelią trzeba jednak dokonać wyboru, który należy tylko i wyłącznie do ciebie.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl