Rozważanie Ewangelii na piątek, 17 marca

Mk 12, 28b-34 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich […]

Mk 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?».

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Niedaleka jest droga do królestwa Bożego, jeśli kochasz Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego. Małe TGD zaśpiewało w jednej ze swoich piosenek: „A co, jeśli tak naprawdę muszę tylko kochać?”. Piękne jest przesłanie tej piosenki, w której wymienione są różne obowiązki i codzienne zadania. Tak dużo jest do wykonania, że te zobowiązania mogą nas solidnie przytłoczyć. Bogu wystarcza twoja miłość, pamiętaj o tym i dzisiaj Jemu oraz swoim bliźnim tę miłość ofiaruj.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl