12 listopada| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 12 listopada

Mt 25,1-13 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i […]

Mt 25,1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.

Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”.

Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”.

Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Lubię tę przypowieść, może też dlatego, że jest zakorzeniona w kulturze żydowskiej. Jeśli druhny nie przyjmą pana młodego i nie wprowadzą go do domu małżonki, ze śpiewem, wśród lamp i ciemności nocy, to ceremonia ślubna nie zakończy się – małżonkowie nie będą mogli zamieszkać razem. Bóg przychodzi zaskakująco, na różne sposoby; bywa, że o zaskakujących porach dnia i nocy. Bądźmy gotowi na spotkanie z Nim. Jedynie On jest gwarantem głębokiego pokoju i szczęścia.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl