13 listopada| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 13 listopada

Łk 17,1-6 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej […]

Łk 17,1-6

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych.

Uważajcie na siebie. Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu. I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: „Żałuję tego”, przebacz mu».

Apostołowie prosili Pana: «Przymnóż nam wiary».

Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna».

Jezus zachęca nas do wybaczania. Tak totalnie i wiele razy (choć w oczach niektórych staniemy się naiwniakami). Nauka części ówczesnych rabinów była jasna. Kto chce naśladować Boga, wystarczy, aby wybaczył trzy razy danemu człowiekowi w ciągu całego życia, a komuś z rodziny – pięć. Tymczasem w Ewangelii słyszymy: siedemdziesiąt siedem bądź siedemdziesiąt po siedem – zależy od tłumaczenia. Bądźmy silni Bogiem i jako chrześcijanie wnośmy Ewangelię, chociażby przez sposób życia, miłosierdzie i przebaczenie, do otaczającego świata. Bardzo tego potrzeba.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl