23 listopada| Rozważania Ewangelii

Rozważanie Ewangelii na czwartek, 23 listopada

Łk 19,41-44 Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty […]

Łk 19,41-44

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą i nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Jerozolima, miasto święte trzech religii abrahamowych (judaizmu, chrześcijaństwa, islamu). Jezus zapowiada jej zniszczenie, co zresztą nastąpiło w 70 r., po kilkumiesięcznym oblężeniu przez Rzymian. Ta Ewangelia jest obrazem naszej relacji z Bogiem. Trzeba, abyśmy na czas rozpoznali troskliwą, czułą, kreatywną miłość Boga do nas. Abyśmy o nią dbali. Życie bez Boga naprawdę niszczy szybko nas i globalnie świat.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl