Rozważanie Ewangelii na sobotę, 2 grudnia

Łk 21,34-36 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i […]

Łk 21,34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Czy mówię codziennie Jezusowi o swoich troskach? Nie chodzi nawet o modlitwę prośby… ale czy próbuję dzielić się z Nim tym, co przeżywam? Jego bliskość ratuje od zgorzknienia. On przywraca nadzieję. Nadzieja nadaje smak oczekiwaniu.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl