Rozważanie Ewangelii na czwartek, 7 grudnia

Mt 7,21.24-27 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, […]

Mt 7,21.24-27

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Próby, czasami niczym nie uzasadnione nieszczęścia, przychodzą na wszystkich – niezależnie od stopnia pobożności. To, co wybuduję z Bogiem – relacje, opinię, umiejętności, przyjęte wartości – przetrwa, choćby przeszła przez moje życie nawałnica.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl