Rozważanie Ewangelii na piątek, 8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Łk 1,26-38 Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do Dziewicy […]

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Maryja jest niepokalana, piękna – dostała to w prezencie. Ja też dostaję od Boga wiele darów, na które nie mam jak zasłużyć. Pytanie, czy je widzę i potrafię je przyjąć. Całe życie Maryi jest odpowiedzią na miłość. 

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl