Rozważanie Ewangelii na wtorek, 9 stycznia

Mk 1,21-28 W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem […]

Mk 1,21-28
W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Jezus łączy głoszenie Ewangelii z dawaniem ludziom wolności. Wolność oznacza o wiele więcej niż tylko swobodę działania. Człowiek wolny może podejmować decyzje, przyjmować odpowiedzialność, godzić się na konsekwencje i wyrzeczenia.

Powiem Jezusowi na modlitwie o decyzjach, których boję się podjąć.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl