Rozważanie Ewangelii na sobotę, 13 stycznia

Mk 2,13-17 Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, […]

Mk 2,13-17
Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Było bowiem wielu, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: «Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?». Jezus usłyszał to i rzekł do nich: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Jezus nie zatrzymuje się na tłumie, na ilości, na poklasku. On tworzy wspólnotę. Sam wybiera ludzi, których chce przygotować do wielkiej przygody.

Gdyby Jezus spotkał mnie i zaprosił… jaka byłaby moja odpowiedź? Powiem Mu o tym na modlitwie.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl