Rozważanie Ewangelii na niedzielę, 21 stycznia

Mk 1,14-20 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie […]

Mk 1,14-20
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Czy czas faktycznie się wypełnił? Cały Stary Testament był oczekiwaniem na objawienie miłości Boga. Zło, niegodziwość, przemoc – one nie zmieniają faktu, że żyjemy w czasach Jezusa.

Powiem Jezusowi, że dziś na nowo chcę przyjąć Jego panowanie, że chcę żyć w Jego królestwie – mimo moich skłonności do zła.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl