Rozważanie Ewangelii na środę, 14 lutego

Środa Popielcowa Mt 6,1-6.16-18 Jezus powiedział do swoich uczniów «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, […]

Środa Popielcowa

Mt 6,1-6.16-18
Jezus powiedział do swoich uczniów «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Wszystko, co najważniejsze dla ciebie, jest w twoim sercu. Odkryj to. Zatrzymaj się przy sobie. Pokochaj siebie. Zobaczysz, że od Boga jesteś. Jak pokochasz siebie, to naturalnie i Boga pokochasz. W sobie dokonujesz wyboru życia, miłości i szczęścia.

 

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl