Rozważanie Ewangelii na czwartek, 11 kwietnia

J 3,31-36 Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do […]

J 3,31-36

Jezus powiedział do Nikodema: «Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela [mu] Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

Jezus mówi, że mamy szansę „zobaczyć życie”. Czyli najlepsze jest jeszcze przed nami! Świat, w którym żyjemy, oferuje mnóstwo doznań. Wielu ludzi dzieli się, choćby w mediach społecznościowych, miejscami, które widzieli, swoimi przeżyciami i doznaniami. Chyba każdy chce żyć pełnią życia. Ale dopiero we wspólnocie z Trójcą Świętą zobaczymy prawdziwe życie. Warto za tym zatęsknić.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl