Rozważanie Ewangelii na środę, 24 kwietnia

J 12,44-50 Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. […]

J 12,44-50

Jezus tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ten, który Mnie posłał, Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak Mi Ojciec powiedział».

Jezus objawia tajemnicę swojej relacji do Ojca – komunii osób Trójcy Świętej, zjednoczonych w jednej Boskiej naturze. Przekracza to nasze rozumienie i pokazuje, że wiedza zdobyta możliwościami tego świata jest tylko wstępem do poznania prawdy. Świat Boży jest bardziej zachwycający, niż możemy to sobie wyobrazić.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl