Rozważanie Ewangelii na czwartek, 9 maja

J 16,16-20 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». […]

J 16,16-20

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie». Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Co to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?». Powiedzieli więc: «Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi». Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość».

W życiu nie brakuje sytuacji, które są dla nas niezrozumiałe. Nie jesteśmy w stanie przygotować się na wszystkie warianty. Podobnie nie wszystko będzie zrozumiałe w życiu wiary. Tak po prostu jest. Niestety w sytuacjach trudnych i niezrozumiałych potrafimy zbyt szybko zawyrokować: „Bóg mnie zostawił” albo „Nie obchodzi Go to, co przeżywam”. Poproś Boga, żeby w sytuacjach, kiedy nie będziesz potrafił Go dostrzec, podtrzymał w tobie nadzieję, że to jedynie chwila, po której na nowo – w nowy sposób – spotkasz Pana w swoim życiu. Jakże ważne są te momenty, żeby sprawdzić, na ile jest we mnie tęsknoty i pragnienia Boga. Niech one motywują do tego, żeby jeszcze bardziej odkrywać Jego miłującą obecność.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl