Rozważanie Ewangelii na środę, 15 maja

J 17,11b-19 W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze święty, zachowaj ich w […]

J 17,11b-19

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Słowo Boga jest prawdą. Uświadom sobie te słowa dzisiaj na dwóch poziomach. Pierwszy z nich dotyczy treści Biblii – ona jest prawdziwa. Chociażby słowa, o których mówi Jezus w tym fragmencie, że chce, aby Jego „radość mieli w sobie”. Bóg chce, aby twoje życie było przepełnione Jego radością. Natomiast drugi poziom dotyczy prawdy o twoim życiu. Czytając słowo Boga, znacznie głębiej odkryjesz prawdę o sobie samym.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl