Rozważanie Ewangelii na sobotę, 18 maja

J 21,20-25 Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego […]

J 21,20-25

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?». Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?». Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną». Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?». Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Biblia – 73 księgi (46 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu) opowiadające o tym, jak Bóg szuka człowieka. Księga kompletna, pełna, wystarczająca, żeby poznać Boga. Jednocześnie św. Jan dzisiaj powie, że gdyby chcieć zapisać wszystko, czego dokonał Jezus, to świat nie pomieściłby tych ksiąg. Trudno to sobie wyobrazić. Choć mamy jedną Biblię, to ośmielę się powiedzieć, że jest obecnie ponad 8 miliardów wydań Biblii. Nie mówię tu o książkach, ale o ludziach. Ponad 8 miliardów ludzi na świecie i każdy z nich to chodząca Biblia – czyli historia życia człowieka z Bogiem. I jak to w Biblii można przeczytać rzeczy piękne, opowiadające o niesamowitych spotkaniach człowieka z Bogiem, które zmieniały życie, ale również o dramatycznych momentach, kiedy człowiek Boga odrzucał. Twoje życie jest Biblią. Czy jest w niej więcej historii opowiadających o pięknych spotkaniach, czy o bolesnych rozstaniach? Nawet to, co najboleśniejsze i najtrudniejsze, może być przemienione przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl