Rozważanie Ewangelii na czwartek, 27 czerwca

Mt 7,21-29 Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto […]

Mt 7,21-29

Jezus powiedział do swoich uczniów:«Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”. Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!”. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki». Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie.

Pan Jezus przestrzega przed budowaniem pozornej więzi z Bogiem, która polega na pielęgnowaniu tego, co zewnętrzne. A Bogu chodzi o wnętrze, o stan twojego serca. Co możesz powiedzieć o stanie swojego życia duchowego? Co możesz powiedzieć o swojej relacji z Jezusem Chrystusem? Proś Boga:
„Chcę więcej Ciebie w moim życiu! Chcę świecić Twoim blaskiem!”.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl