18 marca| Wiadomości

Harcerze w walce z wirusem i z pomocą dla seniorów

Harcerki i harcerze z Zawiercia, Poznania, Jastrzębia-Zdroju, Radomska, Szczecina, Włocławka, Kępna i wielu innych miejscowości wspierają głównie seniorów: robią zakupy, […]

Harcerki i harcerze z Zawiercia, Poznania, Jastrzębia-Zdroju, Radomska, Szczecina, Włocławka, Kępna i wielu innych miejscowości wspierają głównie seniorów: robią zakupy, aby osoby w podeszłym wieku nie musiały wychodzić z domu. To oczywiście wyraz solidarności w dobie pandemii koronawirusa – donosi misyjne.pl.

Są też i inne formy pomocy. W Sulejówku harcerze pomagają w rozwieszaniu plakatów informacyjnych. Harcerka z Knurowa nagrała bajkę dla dzieci, w której tłumaczy im obecną sytuację. A przykładów tej bardzo ważnej w tej chwili służby jest wiele więcej. Co ważne – pomoc niosą pełnoletni członkowie ZHP. „Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim” – każda harcerka i każdy harcerz zna ten punkt Prawa Harcerskiego. Pełnoletni członkowie Związku Harcerstwa Polskiego ruszyli do służby, aby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Harcerstwo to ruch, który uczy odpowiedzialności za siebie i innych. Akcja objęła harcerzy z całego kraju.

Harcerze są w stałym kontakcie z władzami samorządowymi, pełnią służbę informacyjną. Nasi pełnoletni instruktorzy zbierają słoiki, które posłużą do zapewnienia żywności pracownikom szpitali, są obecni wśród wspólnot lokalnych. (phm. Wojtek Puchacz dla misyjne.pl)

Komu pomagają?

Głównym ich zadaniem jest pomoc osobom starszym, które często potrzebują wsparcia chociażby w zrobieniu zakupów. W takiej pomocy najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo – przede wszystkim seniorów. Harcerki i harcerze starają się kontaktować z takimi osobami telefonicznie czy zostawiać zakupy pod drzwiami, aby zredukować ryzyko płynące obecnie z bezpośredniego kontaktu między osobami młodymi a starszymi. Przed rozpoczęciem służby upewniają się, czy osoba, której chcą pomóc, czuje się dobrze (nie wykazuje objawów chorobowych).

Służba pełnoletnich członków ZHP to także opieka nad dziećmi znajomych rodzin, którzy pracują w ochronie zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, personelu medycznego, farmaceutów). Często podczas dyżurów osoby te nie mają z kim zostawić swoich pociech. Harcerze organizują też zbiórki on-line, proponują wiele aktywności, które mogą być wykonane bez wychodzenia z domu. Na specjalnie stworzonym wydarzeniu „A gdy zbiórek nie ma…” na Facebooku harcerze z całej Polski dzielą się pomysłami na to, jak produktywnie wykorzystać czas spędzany w domach. Kadra ZHP wspiera również szkołę w zakresie edukacji – instruktorzy prowadzą korepetycje on-line, aby dbać o wszechstronny rozwój harcerek i harcerzy.

Polscy harcerze chcą realizować wartości, którymi żył ich patron >>

Informowanie

Ważnym aspektem harcerskiej służby jest też przekazywanie informacji – rzetelnych i pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Jako największa wychowawcza organizacja w Polsce, Związek Harcerstwa Polskiego posiada możliwość dotarcia z aktualnymi informacjami do dużej liczby młodych osób. Dzięki temu mają one pełny ogląd sytuacji oraz wiedzą, jak postępować. Młodzi ludzie przekazują te informacje za pomocą mediów społecznościowych, ale również rozwieszają plakaty. Pomagają też harcerze z Opola

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 r. wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 000 instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 000 dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności i zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.
Gotowi do pomocy są też harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Już 11 marca (czyli 2 dni przed wprowadzeniem stanu epidemicznego) powołani Pogotowie Harcerek i Harcerzy ZHR. Jego zadanie to udzielanie pomocy oraz wsparcie działań władz i instytucji zwalczających rozprzestrzenianie się wirusa, a także jego skutków. W każdym województwie powstał Sztab Pogotowia, które działa w porozumieniu z regionalnymi Sztabami Kryzysowymi. A to nie jedyna pomoc, jaka w tych trudnych dniach jednoczy Polaków. Internet wręcz zalewają oferty pomocy w nauce, wspólnych spotkaniach na Skypie a studenci z uczelni medycznych przygotowują się do pomocy, którą chcę wesprzeć lekarzy i pielęgniarki. O tym już niedługo na naszym portalu.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.