cathopic.com
28 marca| Wspólnota

#klerykmanka / 32. Przygotowanie do Komunii św.

28.03.2020 r. Dzień 32. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

28.03.2020 r. Dzień 32. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Przygotowanie do Komunii św.

(…) bezpośrednie przygotowanie się do przystąpienia do stołu Pańskiego, powinno szczególnie polegać na mocnej i pełnej ufności wierze, że pod tą skromną postacią chleba przyjmujemy Jezusa Boga-człowieka – kl. Alfons Mańka.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.