Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
29 marca| Wiadomości

„Ksiądz na sygnale” i inne akcje telefonicznego wsparcia duszpasterskiego

„Ksiądz na sygnale” — pod takim hasłem od 28 marca działać będzie specjalna infolinia uruchomiona przez archidiecezję poznańską. Wychodzimy naprzeciw […]

„Ksiądz na sygnale” — pod takim hasłem od 28 marca działać będzie specjalna infolinia uruchomiona przez archidiecezję poznańską. Wychodzimy naprzeciw wszystkim, którzy potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy i umocnienia w związku z panującą w Polsce i na świecie pandemią koronawirusa — mówi KAI bp Szymon Stułkowski.

Księża czekać będą na telefon codziennie w godz. od 10.00 do 12.00 oraz od 17.00 do 20.00. Numer telefonu 61 102 0000 łatwo zapamiętać — mówi bp Stułkowski, który sam będzie też pełnił dyżur telefoniczny.

Jak wyjaśnia ks. Krystian Sammler, ograniczony dostęp do życia sakramentalnego i duszpasterskiego w parafiach wśród wielu ludzi rodzi lęk, smutek i wątpliwości.

Rodzą się pytania dotyczące sakramentu pokuty, Komunii Świętej duchowej, przeżywania transmisji Mszy Świętej on-line, liturgii domowej lub przygotowania i przeżywania Świąt Wielkanocnych. Niektórzy po prostu potrzebują duchowej rozmowy i umocnienia — wyjaśnia koordynator inicjatywy „Ksiądz na sygnale”.

Mamy nadzieję, że rozmowa z kapłanem przez telefon — na ile jest to możliwe — przyniesie pomoc, nadzieję, udzieli odpowiedzi na nurtujące pytania i będzie duchowym umocnieniem dla wszystkich, którzy z tej formy pomocy skorzystają — zauważa ks. Sammler.

Źródło: KAI

Podobne inicjatywy proponują także księża z naszego bezpośredniego otoczenia, jak ks. Marcin Paś z gliwickiego DDMu tutaj >>

DDM Gliwice Pełni Życia

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.