Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash
2 kwietnia| Wspólnota

#klerykmanka / 37. Wyrzeczenie

2.04.2020 r. Dzień 37. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

2.04.2020 r. Dzień 37. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Wyrzeczenie

Trzeba się uważać za przechodnia na tej ziemi i trzeba wyrzucić z serca swego rzeczy doczesne, bo te nas niepokoją, a wtedy dopiero odczujemy potrzebę silnego węzła miłości, który nas łączy z Jezusem. – kl. Alfons Mańka.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.