unsplash.com
3 kwietnia| Wspólnota

#klerykmanka / 38. Śmierć

3.04.2020 r. Dzień 38. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

3.04.2020 r. Dzień 38. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Śmierć

Wyobrażam sobie grób człowieka niedawno zmarłego, który za życia był bogaty, powszechnie miłowany i szanowany, wszyscy mu się kłaniali.  (…) Na ziemi o nim już zapomniano, miejsce jego zajęli inni. Wszystko zaś dalej idzie jakby go tu nigdy nie było, ale czy wszystko kryje w sobie jego grób? Nie! Dusza jego jest w wieczności, wszystka doczesność znikła jako cień, a dusza znajduje się albo w niebie na zawsze już bez obawy o cierpienia, albo w piekle, na zawsze bez nadziei zbawienia. – kl. Alfons Mańka.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.