5 kwietnia| Wspólnota

#klerykmanka / 40. Miłosierdzie Boże

5.04.2020 r. Dzień 40. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego […]

5.04.2020 r. Dzień 40. Wielkopostnego Challange’a z klerykiem Alfonsem Mańką OMI.

  1. Przeczytaj myśl kl. Mańki lub posłuchaj dłuższego fragmentu z jego dzienniczka.
  2. Przemyśl ją w ciągu dnia.
  3. Zapisz wieczorem swoje przemyślenia!

Dziś temat: Miłosierdzie Boże

Przedstawiłem sobie Piotra, gdy się po trzeci raz zaparł Jezusa i gdy Pan, miłosierdzia i żałości pełen, spojrzeniem zwrócił się ku niemu, jak zmienia się jego twarz, kruszy serce i żałuje za grzech – kl. Alfons Mańka.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.