Photo by Burst on Unsplash
9 kwietnia| Wiadomości

Wielki Czwartek. Czy podejmiesz decyzję?

Rozpoczynamy przeżywanie Triduum w symbolicznym kluczu znaku Jonasza. Nie będzie dany nam inny znak niż trzy dni spędzone przez proroka […]

Rozpoczynamy przeżywanie Triduum w symbolicznym kluczu znaku Jonasza. Nie będzie dany nam inny znak niż trzy dni spędzone przez proroka w wielkiej rybie. W ciszy i mroku.

Wielki Czwartek to początek ciemności i ciszy. Po raz pierwszy ciemność i cisza ogarniają Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, gdzie modli się w osamotnieniu. Podejmuje tam decyzję:

Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie! (Łk 22, 42)

Wszystko, co potem, jest już tylko tego konsekwencją. Ale czy Jezus nie mógłby wycofać się w trakcie męki, wezwać aniołów i poustawiać katów do pionu? O to chodzi w decyzji – jest trwała i wiążąca. Dlatego Jezus wytrwa do końca. Decyzja przez duże „D”.

Życzmy sobie podobnych Decyzji. Zwłaszcza co do postanowień, na wartościowe przeżycie Triduum i Wielkiej Nocy, ale także tych życiowych, płynących z lepszego poznania siebie.

Zapraszamy do wejścia w ciszę i głęboką osobistą modlitwę. Zobacz jak się modlić >>

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.