14 maja| Wiadomości

Powrót do szkoły? A było tak pięknie…

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem – czytamy na stronie rządowej, poświęconej epidemii. Faktycznie, pogoda się […]

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem – czytamy na stronie rządowej, poświęconej epidemii. Faktycznie, pogoda się pogorszyła i prognozuje odmrożenia 😉 Na szczęście w weekend ma być cieplej i będziemy mogli skupić się na wykorzystaniu nowej przestrzeni i swobody.

Zmiany dotyczą wielu sfer, w tym Kościoła, liturgii, a także szkoły. Cieszą się też celebryci, bo w końcu będą mogli skorzystać z fryzjera i kosmetyczki! Wciąż jednak dalej musimy pamiętać o rygorze sanitarnym, w tym w szczególności o noszeniu maseczek i wzmożonych środkach higieny oraz ostrożności. Większość zmian rozpoczyna się od 18 maja, poza wymienionymi wyjątkami.

Kościół

Od najbliższej niedzieli, 17 maja zwiększony zostaje limit osób w kościele z 1 osoby na każde 15 m2 na 1 osobę na każde 10 m2. To o 50% więcej! Duszpasterze dzielą się jednak, że mimo możliwości korzystania z kościołów już wcześniej, ludzie nie wypełniali maksymalnych limitów. Czy teraz będzie inaczej? Chyba musi nastąpić równolegle ze zmianą przepisów, także zmiana w głowach. Chciejmy bardziej korzystać z dobra, jakie daje nam liturgia w realu i sakramenty!

Usługi

Otwierają się salony fryzjerskie, kosmetyczne i lokale gastronomiczne. Wytyczne wskazują na szereg warunków, które musi spełnić właściciel obiektu usługowego, jak np. odpowiednie dystanse czy dezynfekcja stolików po gościach w restauracji.

Szkoła i uczelnie

Dzieci i młodzież wraca do szkół w pewnych zakresach i w odpowiednich terminach:

 • od 18 maja zajęcia praktyczne w szkołach policealnych / rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.
 • od 25 maja zajęcia opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej (przedłuża się też zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8)
 • od 1 czerwca (w Dzień Dziecka, czyli dość ironicznie w stosunku do młodzieży) konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
 • także od 25 maja powracają na uczelniach wyższych zajęcia dydaktyczne (dla studentów ostatnich lat studiów) oraz zajęcia, które nie mogą być realizowane zdalnie

Swobody i transport

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Do 12 czerwca przedłużone są kontrole graniczne z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.

W transporcie publicznym zarządzający mogą zdecydować o przyjęciu jednej z opcji:

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub
 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna

Kultura

W tym obszarze także wprowadzono kilka poluzowań:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Sport

Zwiększa się też ilość możliwych, korzystających ze sportu. Wszystko zależy jednak od wielkości boisk i ewentualnego podzielenia boiska na połowę z wyznaczeniem strefy buforowej. W praktyce oznacza to dopuszczenie do prowadzenia sportowych grup od 7 do 12 osób na jednego trenera.

Szczegółową rozpiskę limitów dla sportu i innych dziedzin znajdziemy na oficjalnej stronie trzeciego etapu odmrażania epidemicznego tutaj >>

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.