28 maja| Wiadomości

Uśmiechnięty oblat ordynariuszem diecezji w Australii. Młodzież w centrum

Biskup Mark Edwards OMI, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji Melbourne, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka na ordynariusza diecezji Wagga Wagga […]

Biskup Mark Edwards OMI, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji Melbourne, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka na ordynariusza diecezji Wagga Wagga w metropolii Sydney.

Diecezja została utworzona w 1917 roku, od 2016 roku nie posiadała biskupa diecezjalnego. Na jej terytorium mieszka blisko 200 tysięcy ludzi, z czego blisko 33% stanowią katolicy. Prezbiterium diecezji stanowi 50 kapłanów i jeden diakon stały. W posłudze nowego biskupa wspierać będzie ponadto blisko 100 osób zakonnych.

Wcześniej bp. Mark był biskupem pomocniczym w archidiecezji Melbourne, jednak zawsze podkreśla że związany jest szczególnie z młodzieżą. Przyczyniła się do tego wieloletnia współpraca z młodzieżą m.in. w roli nauczyciela.

Ponieważ jestem oblatem, muszę myśleć o młodych ludziach, jak ich formować, jak przyprowadzać do Chrystusa. To ścieżka jaką żyję i kim jestem – mówił bp. Mark w 2018 roku – Nie powinniśmy mówić językiem zasad, co wolno, a czego nie, ale językiem “jesteś kochany, jesteś wyjątkowy”.

Posłuchaj wypowiedzi w j. angielskim.

Biskup Mark znany jest z ciekawego wydarzenia dotyczącego, związanego z młodą, święcką osobą i synodem w Rzymie.

Podczas sprawozdania prac w grupach synodalnych, które składane są przed całym audytorium nadzwyczajnego synodu biskupów dotyczącego młodzieży, złamał utarte schematy obrad i do głosu dopuścił młodą świecką audytorkę ze Stanów Zjednoczonych, co spotkało się ze zdziwieniem ojców synodalnych, a w rezultacie stało się jednym z mocniejszych świadectw spotkania, które dobiega końca w Rzymie.

O zdarzeniu opowiada filmik przygotowany przez Salt+Light media

Źródło: oblaci.pl / własne

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.