1 czerwca| Wiadomości

Kultura, komunikacja i religia. Powstał nowy kierunek studiów

Powstaje nowy kierunek na UKSW “Komunikacja Kultury i Religii”. Swoje korzenie ma w misjologii i religioznawstwie, ale zaimplementowano tu także […]

Powstaje nowy kierunek na UKSW “Komunikacja Kultury i Religii”. Swoje korzenie ma w misjologii i religioznawstwie, ale zaimplementowano tu także dużo wątków kulturalnych i komunikacyjnych, które dają szersze światło na te zagadnienia. W grupie tworzącej kierunek są dwaj oblaci o. Wojciech Kluj OMI i o. Jarosław Różański OMI.

Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii są przeznaczone dla wszystkich, którzy posiadają przynajmniej tytuł licencjata zawodowego. W ich programie znaleźć można wykłady i ćwiczenia prezentujące kultury i religie wybranych regionów (Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji i Oceanii), mechanizmy zderzenia kultur i religii w świecie, a także związki poszczególnych religii (m.in. judaizmu, islamu, chrześcijaństwa) z polityką, migracjami, życiem rodzinnym i małżeńskim, sztuką, literaturą.

Podejmując studia na tym kierunku zyskujesz niezaprzeczalną okazję na rozszerzenie i pogłębienie już zdobytej wiedzy oraz posiadanego doświadczenia w zakresie komunikacji i kontaktów z innymi osobami, zwłaszcza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie – piszą organizatorzy – Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością ułatwi Ci zrównoważone poruszanie się po kulturowo i religijnie zróżnicowanym świecie, w tym łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w kraju oraz za granicą.

Rekrutacja już ruszyła. W świecie bogatej wymiany kulturowej i religijnej, która także rozwija się w Polsce, zwłaszcza w Warszawie, ta propozycja jest warta rozważenia.

WIĘCEJ INFORMACJI:
e-mail: kultury-i-religie@uksw.edu.pl
www.facebook.com/kkr.uksw/

Internetowa Rejestracja Kandydatów:
https://rekrutacja.uksw.edu.pl/

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.