Photo by Christian Wiediger on Unsplash
12 czerwca| Wiadomości

Czy dziś obowiązuje dyspensa postna?

Nie. Ale… Pierwsze „nie” oznacza tyle, że piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli w czasie świętowania oktawy […]

Nie. Ale…

Pierwsze „nie” oznacza tyle, że piątek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli w czasie świętowania oktawy Bożego Ciała (w trakcie 8 dni od uroczystości) nie jest świętem, które znosi piątkowy post. Oznacza to, że Kościół nakazuje nam przestrzegać postu od pokarmów mięsnych. Oczywiście są pewne standardowe wykluczenia, jak dzieci do 14 roku życia, czy starsze (60 l.)lub chore (odpowiednia dieta) osoby. Mimo to nawet oni zachęcani są, w miarę możliwości do przestrzegania piątkowego postu.

„Ale” oznacza, że niektóre diecezje zdecydowały mocą decyzji ich ordynariusza, że zwalniają wiernych z postnego obowiązku. Dyspensa taka często jest jednak obwarowana jakimiś warunkami np. złożenie ofiary na pomoc biednym i potrzebującym – pisze misyjne.pl. Ponadto zwolnienie obowiązuje tylko w danej diecezji, więc weź to pod uwagę podczas dalszego wyjazdu.

Dlaczego wydawane są decyzje o dyspensie? Biskupi mogą mieć na uwadze ważne cele, takie jak budowanie więzi rodzinnych czy społecznych w ramach spotkań lub wyjazdów na długi weekend. Oczywiście i w tym przypadku nie musi to być dla nikogo nakaz. Warto rozeznać to w sumieniu. Być może dla kogoś to jedyna data na spotkanie z rodziną przy grillu i budowanie rodzinnej wspólnoty.

Ale… w końcu zawsze można zjeść też ser i warzywa z grilla, czyż nie? 🙂

niniwa.pl zachęca do zdrowego, duchowego rozsądku.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.