youtube.pl
27 czerwca| Wiadomości

Rozważanie wideo na niedzielę, 28 czerwca

Chrystus w Ewangelii wprowadza nową logikę. Nagroda jest na samym końcu.

Chrystus w Ewangelii wprowadza nową logikę. Nagroda jest na samym końcu.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.