Wikimedia Commons / Virgin Giving the Scapular to St Simon Stock
16 lipca| Wiadomości

„Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego”. Dar NMP z Góry Karmel

W tytule mowa o szkaplerzu. Co to takiego? Dziś wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel, Szkaplerzną. Góra Karmel znana […]

W tytule mowa o szkaplerzu. Co to takiego?

Dziś wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel, Szkaplerzną. Góra Karmel znana jest nam już ze Starego Testamentu i m.in. historii proroka Eliasza, na której wygrał z prorokami Baala pojedynek „na rozpalenie ołtarza przy pomocy modlitwy”. Eliasz kilkukrotnie przebywał tam samotnie, by rozmawiać z Bogiem. Zainspirowani tym przykładem chrześcijanie, również podejmowali ascetyczne praktyki życia na tej samej górze. Ziemia Święta inspirowała do radykalnego naśladowania Jezusa. Na górze Karmel powstał zakon o surowej regule, jednak w wyniku prześladowań i niepokojów w Ziemi Świętej ok. XII w. przeniósł się do Europy.

Tu właśnie wkracza Maryja. Na brewiarz.pl czytamy:

Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa:

„Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.”

I tak już poszło. Tradycja szkaplerza – wierzchniego odzienia, służącego za fartuch, a później rozumianego jako szatę nakładaną na habit – szerzyła się po klasztorach.

Współcześnie, z praktycznych względów i dla wygody, szkaplerz ma postać dwóch płócien na wstążkach, zakładanych odpowiednio na klatkę piersiową i plecy (odpowiednio z wizerunkami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa), na wzór szaty zakonnej, albo w formie medalika. Bez względu na to, w jakiej jest postaci występuje szkaplerz, Najświętsza Maryja Panna podtrzymuje swoją obietnicę i roztacza nad noszącymi go wiernymi swoją opiekę w dzień śmierci.

Wśród znanych karmelitów możemy wskazać świętych: Terese z Avila, Jana od Krzyża, Teresę Benedyktę od Krzyża, Rafała Kalinowskiego czy Teresę z Lisieux. W Polsce klasztor sióstr karmelitek znajduje się m.in. w pobliżu oblackiego Sanktuarium MB Kodeńskiej, Królowej Podlasia – Matki Jedności.

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.