4 sierpnia| Wiadomości

Papież do młodych: to Jezus jest pięknem i młodością świata

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Międzynarodowego Festiwalu Młodych w Medziugorie. Odczytał je nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie abp […]

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników Międzynarodowego Festiwalu Młodych w Medziugorie. Odczytał je nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie abp Luigi Pezzuto.

Papież przypomniał, że festiwal młodych, to czas spotkania żywego Chrystusa, szczególnie w Eucharystii i w sakramencie pojednania, ale także w innych młodych ludziach. Pozwala ono odkryć sposób życia odmienny od promowanego przez współczesną kulturę, w której nie ma nic wiecznego i trwałego, a liczy się jedynie radość chwili.

Na ten klimat relatywizmu odpowiada hasło festiwalu: „Przyjdźcie i zobaczcie” (J 1, 39) skierowane przez Jezusa do uczniów.

Również dzisiaj Jezus spogląda na ciebie i zachęca, abyś poszedł za nim. On jest prawdziwym pięknem i młodością świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode i nowe, wypełnione życiem i znaczeniem – napisał Franciszek.

Papież zaapelował do młodych ludzi, aby nie żałowali czasu na spotkanie z Bogiem i byli gotowi na fascynującą przygodę życia, jaką jest więź z Jezusem.

Idźcie do Niego, bądźcie z Nim w modlitwie, powierzcie się Temu, który jest ekspertem od ludzkiego serca – zachęcił Franciszek.

Na koniec Ojciec Święty przypomniał, że wielkim wzorem Kościoła o młodym sercu, gotowym do naśladowania Chrystusa ze świeżością i uległością, jest Maryja. Uderza nas siła jej «tak», które wypowiedziała do anioła. Jej zgoda oznacza pełne zaangażowanie się i podjęcie ryzyka, bez innej gwarancji niż pewność, że jest się posiadaczem obietnicy Bożej. Niech ten przykład was fascynuje i prowadzi – napisał Papież.

Źródło; Vatican News / Łukasz Sośniak SJ

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.