unsplash.com
1 września| Wiadomości

Ekumeniczne przesłanie na Czas dla Stworzenia

Katolicka Rada Konferencji Episkopatów Europy i ekumeniczna Konferencja Kościołów Europy wystosowały wspólne przesłanie na doroczną inicjatywę ekologiczną zwaną Czasem dla […]

Katolicka Rada Konferencji Episkopatów Europy i ekumeniczna Konferencja Kościołów Europy wystosowały wspólne przesłanie na doroczną inicjatywę ekologiczną zwaną Czasem dla Stworzenia. Chrześcijańscy liderzy religijni przypominają, że inicjatywa ta zwraca nas ku korzeniom naszej wiary. Stworzenie jest bowiem darem Boga dla ludzkości i wszystkich istot żyjących, a my mamy być jego dobrymi administratorami. Do Pana należy bowiem ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat i jego mieszkańcy – piszą sygnatariusze przesłania, cytując Księgę Psalmów.

Europejskich chrześcijan zachęcają, by w tym roku Czas dla Stworzenia był przeżywany pod hasłem: Jubileusz dla Ziemi. Przypominają, że pojęcie jubileuszu jest zakorzenienie w Piśmie Świętym i podkreśla potrzebę zachowania właściwej równowagi między rzeczywistością społeczną, gospodarczą i ekologiczną. Jubileusz biblijny uczy nas, że należy przywrócić równowagę między systemami życia, potwierdza potrzebę równości, sprawiedliwości i zrównoważenia a także profetycznego głosu w obronie domu człowieka – czytamy w przesłaniu.

Jego sygnatariusze przypominają też o konsekwencjach pandemii koronawriusa. Pokazała ona, jak bardzo ludzie na świecie ze sobą powiązaniu, uświadamiając nam zarazem, jak kruchy jest nasz dobrobyt i zdrowie.

Pomysłodawcą Czasu Stworzenia i związanych z tym ekologicznych inicjatyw jest prawosławny patriarchat Konstantynopola. Rozpoczyna się on 1 września Dniem Stworzenia i trwa do 4 października.

Źródło: Vatican News / Krzysztof Bronk

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.