Photo by Nicola Fioravanti on Unsplash
21 września| Wiadomości

Sprawy mafii muszą ujrzeć światło dzienne

Nowy wydział Papieskiej Akademii Mariologicznej badający zjawiska kryminalne i mafijne opublikował pierwszy raport ze swojej działalności. Naszym najważniejszym zadaniem jest […]

Nowy wydział Papieskiej Akademii Mariologicznej badający zjawiska kryminalne i mafijne opublikował pierwszy raport ze swojej działalności. Naszym najważniejszym zadaniem jest pokazywanie wpływu mafii na pobożność ludową. Te przestępstwa są bardzo niebezpieczne i muszą ujrzeć światło dzienne – to jedyny sposób na pokonanie tych struktur – powiedział ks. Stefano Cecchin, przewodniczący papieskiej akademii.

Na obecnym etapie prac wydział jest miejscem monitoringu i kontroli, zbiera i ocenia materiały związane z działalnością świata przestępczego. Docelowo jednak ma stać się miejscem nauczania i formacji ludzi, którzy będą chcieli zajmować się tą tematyką.

Z czasem chcemy także pojawić się w diecezjach, parafiach i szkołach, zwłaszcza wśród młodych ludzi i rodzin, aby uczyć ich na czym polega problem i jak możemy mu sprostać – wyjaśnił ks. Stefano Cecchin.

Pierwsza publikacja wydziału ds. mafii to szeroka analiza działania i struktur przestępczości zorganizowanej w przestrzeni religijności ludowej.

Studium zostało zaprezentowane na spotkaniu w Rzymie w Muzeum Cywilizacji pod hasłem „Uwolnić Maryję spod wpływu mafii”.

Publikacja szczegółowo opisuje działania kryminalistów, którzy próbują wykorzystać uczucia religijne w celach przestępczych. Ujawnia zabobonną religijność mafiozów, którzy tak kreują rzeczywistość, aby pokazać, że nawet Bóg się im podporządkowuje. Zmuszają np. organizatorów procesji religijnych, aby figury świętych „kłaniały” się przed ich siedzibami. Chcą wmówić ludziom, że Bóg jest po ich stronie i w ten sposób zniewolić osoby wierzące.

W publikacji porządkujemy też obszary tematyczne, którymi będzie zajmował się nasz wydział – wyjaśnia dr Fabio Iadeluca, socjolog, kryminolog, koordynator wydziału.

Problemem jest również eko-przestępczość:

Podzieliliśmy departament na dziesięć obszarów tematycznych zaczynając od autochtonicznej przestępczości zorganizowanej, a kończąc na zagranicznej. Będziemy zajmowali się także terroryzmem krajowym i międzynarodowym, eko-mafią, przemocą ze względu na płeć oraz przemocą w rodzinach. Należy zwrócić szczególną uwagę na przestępczość, która dotyka najmłodszych, zwłaszcza świat narkotyków. W zakresie działań wydziału znajdują się również zbrodnie przeciwko ludzkości oraz problemy konfiskaty mienia należącego do członków przestępczości zorganizowanej – powiedział Fabio Iadeluca. – Krótko mówiąc, niniejsza publikacja porządkuje tematy ważne z punktu widzenia społeczeństwa, z naciskiem na działanie mafii w aspekcie wykorzystywania religijności ludowej, w szczególności maryjnej z każdego punktu widzenia: antropologicznego, religijnego, socjologicznego, historycznego i prawnego.

Czymś nowym i wcześniej rzadko poruszanym jest temat poświęcony zagadnieniom ekologicznym. Jednym z największych problemów związanych z działalnością mafijną, jest problem zanieczyszczania dużych terytoriów przez przestępczość zorganizowaną. Przykładem jest spowodowanie trwałych szkód w regionie Neapolu przez działalność tamtejszej Camorry, która dopuszczała się m.in. nielegalnego zakopywania toksycznych odpadów, aby w ten sposób zarobić na wywózce śmieci, których legalna utylizacja jest znacznie droższa.

Zdaniem koordynatora wydziału, aby walczyć z mafią, każdy przedsiębiorca musi być świadomy problemu, musi uwierzyć w skuteczność sądownictwa i działań policji.

Nie wolno pozostawiać przedsiębiorców samym sobie. Muszą wiedzieć, że istnieją skuteczne instrumenty zapobiegania przestępczości, sieć, która natychmiast interweniuje. Inną bardzo ważną rzeczą jest rola, jaką mogą odegrać poszczególne diecezje, proboszczowie: każdy proboszcz, który usłyszy od swojego parafianina, że ten ma problem z mafią, musi wiedzieć, gdzie go skierować. Najważniejsze jest to, aby sieć została utworzona wokół przedsiębiorcy, który znajduje się w trudnej sytuacji – powiedział dr Fabio Iadeluca.

Uznanie dla działalności wydziału wyraził Papież Franciszek. Napisał on, że pobożność maryjna jest dziedzictwem religijno kulturowym, które należy chronić w jego pierwotnej czystości, uwalniając od uwarunkowań, które nie sprawiają ewangelicznych kryteriów.

Konieczne jest, aby religijność maryjna była zgodna z Ewangelią i nauczaniem Kościoła – napisał Papież.

Źródło: Vatican News / Łukasz Sośniak SJ

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.