Photo by Ilyass SEDDOUG on Unsplash
23 września| Wiadomości

Kard. Pietro Parolin: ONZ nie zawsze dorastała do swoich ideałów

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej opublikował wideoprzesłanie z okazji 75. rocznicy istnienia ONZ. Kard. Pietro Parolin podziękował organizacji za lata pracy […]

Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej opublikował wideoprzesłanie z okazji 75. rocznicy istnienia ONZ. Kard. Pietro Parolin podziękował organizacji za lata pracy na rzecz pokoju na świecie. Zaznaczył jednak, że ONZ nie zawsze podążała za wyznaczonymi przez siebie ideałami, a jej działalność „bywała nawet szkodliwa, gdy partykularne interesy triumfowały nad dobrem wspólnym”.

Organizacja Narodów Zjednoczonych nie jest doskonała. Nie zawsze działała na rzecz jedności, jak to jest zapisane w jej nazwie– przyznał watykański Sekretarz Stanu.

Jego zdaniem ONZ, aby spełniać swoją misję, musi wracać do pierwotnych ideałów i czynić je żywymi we współczesnych okolicznościach.

Istnieje potrzeba, aby angażowała się w poszukiwanie wspólnego dobra poprzez prawdziwy konsensus i kompromis – powiedział kard. Parolin.

Przyznał, że pomimo wielu błędów, ONZ przez ostatnich 75 lat była na świecie źródłem nadziei na pokój i harmonię między państwami.

Dzięki jej działalności zakończyło się wiele konfliktów, w wielu państwach bardziej szanuje się godność osoby ludzkiej, jej działania doprowadziły do złagodzenia cierpienia i ubóstwa oraz rozwoju sprawiedliwości na całym świecie – powiedział purpurat.

Wyraził nadzieję, że również w obecnych trudnych warunkach organizacja potwierdzi ideały, które głosi i do wprowadzania których została powołana.

W czasie pandemii skończył się czas, gdy narody mogły pozwolić sobie na myślenie tylko o własnym interesie i sprzyjać podziałom. Musimy współpracować, aby przezwyciężyć plagi trapiące świat, pamiętając, że ciężar niesiony przez jeden naród dotyka dziś całą ludzkość – powiedział kard. Parolin.

Źródło: Vatican News / Łukasz Sośniak SJ

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.