11 kwietnia| Wiadomości

Uroczystość Bożego Miłosierdzia – mocarne święto! Dziś „taryfa ulgowa”

Nie owijamy w bawełnę. Dziś okazja do przyjęcia potężnej łaski. Mamy szansę na wyjątkowy odpust. Wiedzę o nim przekazała nam święta Polka!

Odpusty to ustanowione przez Kościół lub przyznawane w określonych sytuacjach łaski darowania kary za grzechy. Nie wchodząc w zbyt głębokie rozważania dogmatyczne, warto wiedzieć, że pomagają nam one bardziej oczyszczać się przed spotkaniem z Jezusem po śmierci. Odpusty – mówiąc w uproszczeniu – „kasują” nasze dotychczasowe winy w całości lub w części (zupełne lub cząstkowe). Dzięki nim być może czeka nas krótsza „odsiadka” w czyśćcu. Możemy je przyjąć za siebie lub inne dusze w czyśćcu cierpiące, ale nie za inne żyjące osoby! Jak to działa dokładnie? Trudno powiedzieć, bo to sprawy Boskie, których nie pojmiemy w naszej rzeczywistości.

Jednak obietnica to obietnica! A daje nam ją Bóg… Dziś mamy szansę na „taryfę ulgową” zwaną też miłosierdziem 🙂

Skąd wzięła się dzisiejsza uroczystość?

To życzenie samego Pana Jezusa, które wyznał w objawieniu św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Jego treść znamy z Dzienniczka:

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)

I rzeczywiście najpierw w Polsce, a potem w całym Kościele ustanowiono w pierwszą niedzielę po Wielkanocy tzw. Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Tego samego dnia rozpoczyna się też Tydzień Miłosierdzia. To okazja do dobroczynności, budowania świadomości troski za chorych, samotnych, bezdomnych i ubogich, do czego gorąco was zachęcamy!

Źródło: Redakcja NINIWA / www.faustyna.pl

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.