13 kwietnia| Wiadomości

A co po zmartwychwstaniu? „Droga światła”

Nasza droga z Jezusem nie zakończyła się na krzyżu czy w Jego grobie. Pan zmartwychwstał! A my wchodzimy z Nim na nową drogę, która ma nas wprowadzić w nową codzienność. Taką, w której sami mamy nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne. Pan Jezus przygotowuje nas do tego w 14 stacjach.

Tyle przystanków ma droga światła, powstała w 1988 r. w rodzinie salezjańskiej jako nabożeństwo ukazujące działalność Chrystusa po zmartwychwstaniu. Rozważamy tu zatem Jego spotkania z apostołami, posłanie misyjne, wniebowstąpienie i na końcu zesłanie Ducha Świętego. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające właśnie te ewangeliczne sceny.

Nabożeństwo jest dość młode i jego forma jeszcze się kształtuje. Mimo to zostało zatwierdzone i zamieszczone w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. Nabożeństwo odprawiane jest zazwyczaj po zapadnięciu zmroku, żeby podkreślić symbolikę światła i prowadzone jest najczęściej w formie procesji. Przed każdą stacją przyjęło się odmawiać wezwanie w jednej z poniższych form:

 • K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały. W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.
 • K.: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie. W.: Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.
 • K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie. W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

14 stacji drogi światła

Treść nabożeństwa wskazują tytuły czternastu stacji:

 1. Stacja I – Jezus powstaje z martwych
 2. Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu
 3. Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
 4. Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
 5. Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba
 6. Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom
 7. Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
 8. Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
 9. Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
 10. Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi
 11. Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny
 12. Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
 13. Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego
 14. Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

Podobnie jak w drodze krzyżowej, powstają rożne rozważania do poszczególnych stacji. Na czas między Wielkanocą a Zesłaniem Ducha Świętego, na portalu wiara.pl publikowane są co kilka dni rozważania na kolejne stacje. To zachęta, żeby nie zatrzymać się na samej Wielkanocy, ale „pójść za ciosem”, zobaczyć co wydarzyło się później i spróbować przenieść to na swoje życie.

Nie bez powodu wybraliśmy jako ilustrację fotografię obrazu Caravaggia, który dzięki grze światła i cienia uwydatnia to, co najważniejsze w jego przesłaniu. Podobnie jest z drogą światła. Droga krzyżowa nie jest celem sama w sobie. To dopiero światło zmartwychwstania jest tym, na co powinniśmy patrzeć.

Rozważania znajdziesz na wiara.pl tutaj.

Źródło: Redakcja NINIWA / wiara.pl / wikipedia

Krzysztof Zieliński

Od 2008 roku współtworzy Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży NINIWA, co jest jednocześnie pracą i życiową misją. Współorganizuje i animuje wydarzenia, pisze artykuły, redaguje treści książek i robi znacznie więcej. Człowiek orkiestra.

WYDARZENIA Czytaj więcej
PRZECZYTAJ TAKŻE