11 października| Artykuły

Patroni do bierzmowania

Przed Tradycja nadawania nowych imion w trakcie przystępowania do sakramentów ma zdecydowanie biblijne korzenie. Sam Jezus nadawał nowe imiona osobom, które zostawały jego uczniami. Bierzmowanie jest w Kościele Katolickim traktowane jako drugi, po chrzcie, sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Wybieranie imion to fajna zabawa. Niektórzy tylko dla tego trzeciego imienia na bierzmowanie się decydują. Lista jest naprawdę spora. Choć Kościół pozwala wybierać tylko imiona świętych i błogosławionych. 

Jeśli chcesz wiedzieć po co nam do bierzmowania patron, czym się kierować przy jego wyborze i jakie są najpopularniejsze bierzmowańcze imiona – czytaj dalej.

Motywacja

Jeżeli bierzmowanie ma być sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to i w miarę dojrzale trzeba by do niego podejść. A różnie z tym bywa. Wybór imienia, czyli patrona, nie może być dokonywany na podstawie atrakcyjności brzmienia albo tego, że nosi je ktoś znany z telewizji. Albo na przykład gitarzysta popularnego zespołu heavy metalowego 😉

Kolejność podejmowania decyzji jest taka:

 1. Szukamy świętego, którego życie i postawa są dla nas inspiracją i wzorem do naśladowania. Żeby to zrobić, trzeba trochę poznać tych świętych żywoty. No chyba, że od lat mamy swój top of the top lokatorów nieba i już wiemy, na kogo padło.
 2. Warto również brać pod uwagę cechy charakteru kandydata. Jego usposobienie. Lot. Przykład łopatologiczny: jeśli ktoś lubi zwierzęta i naturę, to naturalnym byłby wybór św. Franciszka z Asyżu. Ale to nie musi być reguła. 
 3. Brzmienie nie powinno być czynnikiem decydującym. Ale może być dodatkowym. Mamy pełne prawo wybrać sobie imię, które po prostu nam się podoba. Ja na przykład nie wybrałbym sobie Alfons. 
 4. Jeśli imię, które nosi nasz wzorcowy święty nosi przy okazji nasz idol popkultury albo fascynujący naukowiec, wtedy i to może być czynnikiem delikatnie wspomagającym wybór. Bo czemu nie?

Propozycja imion do bierzmowania

Lista jest spora. Oto najciekawsze imiona żeńskie z opisem:

 • Agata – patronka zawodów związanych z ogniem (piekarzy, ludwisarzy, kominiarzy) i kobiet karmiących, oznacza dobra, szlachetna.
 • Agnieszka – patronka młodych dziewic, czystości, narzeczonych, dzieci, panien, ogrodników, oznacza czysta, nieskalana, dziewicza.
 • Anastazja – patronka męczenników, wdów, tkaczy, wzywana jest w przypadkach chorób głowy i piersi, oznacza zmartwychwstanie, wskrzeszenie. 
 • Anna – patronka kobiet rodzących, matek, gospodyń domowych, piekarzy, wdów, oznacza wdzięk, łaska.
 • Apolonia – patronka dentystów, oznacza należąca do Apolla.
 • Barbara – patronka górników, dobrej śmierci, oznacza cudzoziemka, obca.
 • Cecylia – patronka muzyków, wywodzi się od słowa caecus, które oznacza: ślepy, ciemny, wątpliwy.
 • Daria – patronka sędziów, oznacza ta, która jest dobra.
 • Elżbieta – patronka matek, żon, położnych, oznacza Bóg jest moją przysięgą albo Bóg jest moją doskonałością.
 • Jadwiga – patronka Polski, oznacza waleczna kobieta.
 • Joanna – patronka lekarzy, małżeństw, rodzin, dzieci poczętych, matek w stanie błogosławionym, oznacza Jahwe jest łaskawy.
 • Katarzyna – patronka dziewcząt, dziewic, starych panien, teologów, uczonych, mówców, studentów, sekretarek, wywodzi się od słowa katharós, które oznacza czysty, bez skazy, dziewiczy.
 • Kinga – patronka górników i wielickiej kopalni, oznacza z walecznego rodu.
 • Klara – patronka radia, telewizji, osób z chorobami oczu, praczek, malarzy, kobiet haftujących, oznacza jasny, jaśniejący, czysty.
 • Łucja – patronka chorych dzieci, ociemniałych, a także wszystkich tych, którzy potrzebują dobrego wzroku: pisarzy, krawców, tkaczy, szwaczek, rolników, oznacza narodzona o świcie.
 • Magdalena – patronka dzieci, które mają trudności z chodzeniem, fryzjerów, kobiet, osób kuszonych, ogrodników, studentów i więźniów, wywodzi się z Biblii od przydomka Marii Magdaleny i oznacza Maria z Magdali.
 • Małgorzata – patronka bezpłodnych kobiet, oznacza perła.
 • Maria – patronka matek i mądrości, oznacza napawać radością, ukochana przez Boga.
 • Marta – patronka w trudnych sprawach, wszystkich gospodyń, hotelarzy i pań domu, oznacza pani domu, gospodyni lub władczyni.
 • Róża – patronka Ameryki Łacińskiej oraz Filipin, a także kwiaciarek i ogrodników, wywodzi się od słowa rosa, które oznacza róża.
 • Sabina – patronka gospodyń domowych, oznacza pochodząca z Sabinów (dawne plemię zamieszkujące środkową Italię).
 • Stefania – patronka poszukiwaczy skarbów, oznacza ukoronowana, nagrodzona wieńcem zwycięstwa.
 • Teresa – patronka Francji oraz misji, misjonarzy i misjonarek świata, wywodzi się od słowa oznaczającego mieszkanka wyspy Thera. 
 • Urszula – patronka nauczycielek, wywodzi się od słowa ursa, które oznacza niedźwiedzica.
 • Weronika – patronka fotografów, gospodyń parafialnych, szwaczek, tkaczy i kupców, oznacza tę, która przynosi zwycięstwo.

Oto propozycje imion męskich do bierzmowania.

 • Adam – patron ubogich i cierpiących, oznacza ojca całej ludzkości.
 • Adrian – patron strażników więziennych, oznacza pochodzący z Hadrii (miasto we Włoszech, na południe od Wenecji) lub z regionu morza Adriatyckiego. 
 • Alfons – patron adwokatów, jest to imię pochodzenia germańskiego, powstałe ze złożenia członów al (cały) lub adal (szlachetny ród) oraz funs (szybki, chętny, życzliwy)
 • Andrzej – patron zakochanych, oznacza mężny człowiek.
 • Bartłomiej – patron rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, oznacza syn wojownika.
 • Filip – patron cukierników, wywodzi się od słowa filihippos, które oznacza lubiący konie albo znawca koni.
 • Franciszek – patron zaangażowania, a także ekologów i ekologii, oznacza szczery, prosty, wolny, wolno urodzony.
 • Gabriel – patron telegrafu, telefonu, radia i telewizji, a także dyplomatów, posłańców i pocztowców, oznacza mąż boży.
 • Jan – patron kowali i misjonarzy, tkaczy, krawców, kuśnierzy, garbarzy, farbiarzy, siodlarzy, właścicieli winnic, oberżystów, bednarzy, kominiarzy, stolarzy, oznacza ten, który cieszy się łaską Jahwe albo Jahwe jest łaskawy.
 • Józef – patron mężczyzn, ojców, małżeństw, wychowawców, dzieci, młodzieży, uchodźców, sierot, podróżujących, oznacza niech Bóg przyda pomnoży.
 • Krzysztof – patron kierowców i podróżnych, kolejarzy, rycerzy, poszukiwaczy skarbów i żeglarzy, oznacza przynoszący Chrystusa lub noszący (w sobie) Chrystusa.
 • Łukasz – patron chrześcijańskich lekarzy i malarzy, oznacza ten, który pochodzi z Lukanii (kraina na południu Włoch).
 • Maciej – patron budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników, oznacza dar od Boga, dar Jahwe.
 • Marcin – patron dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy, oznacza należący do Marsa, poświęcony Marsowi.
 • Marek – patron pisarzy, notariuszy i murarzy, jest też patronem Wenecji, oznacza należący do Marsa, poświęcony Marsowi (wielki wojownik). 
 • Michał – patron policjantów, żołnierzy i małych dzieci, opiekuje się także pielgrzymami, wywodzi się Mikołaj – patron gorzelników, oznacza zwycięstwo ludu.
 • Nikodem – patron grabarzy, oznacza ten, który zwycięża dla ludu, bohater narodu.
 • Onufry – patron pielgrzymów, oznacza pasterz osłów.
 • Pankracy – patron dzieci, wywodzi się ze złożenia członów: pan (wszystko, całość, wszech) oraz kratos (moc, siła).
 • Patryk – patron Irlandii, inżynierów, fryzjerów, bednarzy, kowali, górników, upadłych, wywodzi się od słowa patricius, które oznacza szlachetnie urodzony; patrycjuszowski.
 • Paweł – patron wielu zakonów, miast (między innymi Poznania, Biecza, Rygi czy Rzymu) oraz marynarzy, tkaczy i powroźników, wywodzi się od słowa paulus, które oznacza mały, drobny.
 • Piotr – patron papieży, piekarzy, żniwiarzy, rzeźników, szklarzy, stolarzy, szewców, zegarmistrzów, ślusarzy, kowali, rybaków, sprzedawców ryb, marynarzy, żeglarzy, wywodzi się od słowa petros (skała, kamień, opoka).
 • Rafał – patron lekarzy, oznacza ten, który otrzymał miecz z rąk bogów lub ten, który ma bożą włócznię.
 • Robert – patron katechetów, oznacza ten, który jest sławny, ten, który świeci chwałą. 
 • Sebastian – patron inwalidów wojennych, oznacza czcigodny, dostojny, znakomity.
 • Seweryn – patron właścicieli winnic, wywodzi się od słowa severus, które oznacza surowy, poważny, srogi. 
 • Stanisław  patron Polski, oznacza ten, który stanie się sławny lub ten, który jest sławą swego rodu.
 • Szczepan – patron tkaczy, wywodzi się z języka greckiego do słowa stephanos, czyli wieniec. 
 • Szymon – patron farbiarzy, garncarzy, grabarzy, spawaczy, oznacza Bóg wysłuchał. 
 • Tomasz – patron architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów, wywodzi się od słowa tôma, które oznacza bliźniak; podwójny. 
 • Tymon – patron rzeźbiarzy, wywodzi się od słowa thymos, oznaczającego: życie, serce, męstwo, gniew, ale również czcić.
 • Urban – patron ogrodników, wywodzi się od słowa urbi / urbanus, co oznacza miasto, mieszkaniec miasta. 
 • Walenty – patron epileptyków, wywodzi się od przydomka Valentinus, który powstał ze słowa valens (mocny, silny, zdrowy).
 • Wawrzyniec – patron szklarzy, wywodzi się od słowa wawrzyn (laur, wieniec).
 • Wit – patron głuchoniemych, imię prawdopodobnie pochodzi z języka łacińskiego od słowa vitus- / vitalis (chętny, ochoczy, żywy, żywotny). 
 • Wojciech – patron Kościoła w Polsce, oznacza ten, który cieszy, że jest wojakiem.

Andrzej

Ja akurat wybrałem sobie Andrzej. Ale wcale nie myślałem wtedy o św. Andrzeju Apostole, uczniu samego Jana Chrzciciela. Pierwszym z dwunastu powołanych. Tym, który do Jezusa przyprowadził Piotra. Tym, który razem z Maryją i jej Synem bawił się na weselu w Kanie Galilejskiej. Tym wreszcie, który za wiarę poniósł męczeńską śmierć. Wtedy myślałem o moim gitarowym idolu, Andrzeju Nowaku z heavy metalowego zespołu TSA. Hmmm…

Marcin Szuścik

Członek ekipy biura NINIWY. Młody mąż i ojciec. Uczestnik wypraw NINIWA Team. Triathlonista amator.