Rozważanie Ewangelii na środę, 6 lipca

Mt 10,1-7 Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i […]

Mt 10,1-7
Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: „Bliskie już jest królestwo niebieskie”».

Ewangelista podaje imiona najbliższych współpracowników Jezusa. Czy dzisiaj jestem w stanie zaliczyć siebie do ich grona? Apostołowie zostali wprawdzie wyposażeni w szczególną moc z wysoka, żeby działać cuda w imię Jezusa… Ale przecież i ja mogę liczyć na wsparcie, jeśli zdecyduję się pomagać Jezusowi w szerzeniu Jego królestwa.
Panie Jezu, uzdolnij mnie do głoszenia Twego imienia tam, dokąd mnie posyłasz!

WYDARZENIA Czytaj więcej
PRZECZYTAJ TAKŻE