8 grudnia| Wiadomości

Dlaczego uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP nazywana jest „imieninami oblatów”?

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rodzina zakonna misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej przeżywa swoje święto zakonne, zwane też „imieninami oblatów”.

Eugeniusz de Mazenod założył zgromadzenie w 1816 r. dla głoszenia Ewangelii ubogim. Uważał, że ta misja wypełnia się przez wstawiennictwo Niepokalanej. Początkowo zgromadzenie nosiło nazwę Misjonarzy Prowansji. Nazwa przestała jednak być odpowiednia, gdy misjonarze założyli dom i zaczęli pracować poza tym regionem. Przyjęto wówczas nazwę Oblatów Świętego Karola.

Jednak już w 1825 r. Eugeniusz de Mazenod przed audiencją u papieża postanowił zmienić nazwę swojej rodziny zakonnej powierzając ją Niepokalanej. Odkrył on w Maryi najbardziej adekwatny model życia apostolskiego, które jako osoba najpełniej zaangażowana w służbę Chrystusowi, ubogim i Kościołowi, pragnął widzieć w założonym przez siebie zgromadzeniu.

Nazwa zgromadzenia

17 lutego 1826 r. papież Leon XII zatwierdził Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i jego Reguły. Nazwa zgromadzenia zakonnego odpowiada celowi i naturze jego duchowości. Eugeniusz de Mazenod chciał, aby oblaci utożsamiali się z niepokalaną Maryją. Nie wybrał on nazwy zgromadzenia z racji kultu, ale raczej kierując się pragnieniem, aby właśnie utożsamianie się oblatów z Maryją było programem ich życia. Pragnął także, aby Maryja zawsze była obecna w życiu zgromadzenia. Wyznaczył Jej odpowiednie miejsce w modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Domagał się także od oblatów, aby zawierzali „Dobrej Matce” wszystkie swoje problemy, rozbudzali kult maryjny i prowadzili wiernych do Jezusa i do Maryi.

W oblackim apostolacie Maryja jest Matką i Towarzyszką misjonarzy. Uprzywilejowaną posługą jest praca duszpasterska w sanktuariach maryjnych. Jedną trzecią placówek oblackich przyjętych przez założyciela stanowiły sanktuaria maryjne. Dziś oblaci zajmują się taką posługa na całym świecie, m.in. w Lourdes, gdzie stanowią grupę kilkunastu kapelanów przy sanktuarium.

Św. Eugeniusz uczestniczył w ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu

Z okazji ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu w Watykanie powstała specjalna sala, poświęcona temu wydarzeniu. Stworzenie fresków powierzono włoskiemu malarzowi. Francesco Podesti rozpoczął prace w 1855 roku i kontynuował swoje dzieło przez 11 lat. Obecnie pomieszczenie stanowi część Muzeum Watykańskiego.

Wśród biskupów, obecnych na ogłoszeniu dogmatu, ukazał również twarz Eugeniusza de Mazenoda (pierwszy z lewej na poniższym zdjęciu). Biskup Marsylii był gorącym zwolennikiem proklamacji dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

Oblaci w Polsce

W Polsce oblaci są obecni od 1920 r., prowadzą m.in. sanktuarium maryjne w Kodniu nad Bugiem. Obecnie Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej liczy blisko 3900 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom (…), które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

Źródło: misyjne.pl, oblaci.pl

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl