6 kwietnia| Wiadomości

Jak uzyskać odpust zupełny w czasie Triduum?

Odpust zupełny można uzyskać pod pewnymi warunkami każdego dnia, jednak na czas Triduum Paschalnego Kościół określa szczególne okoliczności, z których warto skorzystać.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy:

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych. (KKK 1471)

Jak uzyskać odpust zupełny w czasie Triduum?

Wielki Czwartek

Na Wielki Czwartek Kościół określa dwie okoliczności umożliwiające uzyskanie odpustu zupełnego. Są to:

  • adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny

lub

  • odmówienie w sposób uroczysty hymnu ,,Przed tak wielkim Sakramentem”.

Wielki Piątek

W Wielki Piątek odpust zupełny można uzyskać poprzez:

  • pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej

lub

  • pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół daje możliwość uzyskania odpustu zupełnego w poprzez odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie liturgii Wigilii Paschalnej.

Oprócz tego spełnione muszą być stałe warunki odpustu, którymi są:

  • pozostawanie w stanie łaski uświęcającej po spowiedzi sakramentalnej,
  • brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego,
  • przyjęcie Komunii Świętej,
  • dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego,
  • ogólna intencja zyskania odpustu.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednym przyjęciu Komunii i po jednej modlitwie w intencjach papieża uzyskuje się tylko jeden odpust zupełny.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl