13 kwietnia| OCM NINIWA

Finał XXI Olimpiady Znajomości Afryki w Kokotku

W środę 12 kwietnia w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku odbył się finał XXI Olimpiady Znajomości Afryki.

Do Kokotka przyjechało 82 finalistów reprezentujących wszystkie województwa. W środę pisali finałowy test, którego wyniki zostały ogłoszone tego samego dnia. Finał trwał 90 minut, a test, który rozwiązywali uczestnicy składał się z 70 pytań wielokrotnego wyboru.

24 finalistów wywalczyło sobie tytuł laureatów, co pozwala im dostać się na wymarzone kierunki studiów.

W tym roku trzy pierwsze miejsca zajęli:

  1. Sandra Łoś, Mikołaj Chochorek
  2. Jan Księżopolski
  3. Maciej Rybarczyk, Maksymilian Kwak

Po napisaniu testu o. dr hab. Marcin Wrzos OMI oraz Karolina Binek z misyjne.pl i z „Misyjnych Dróg” przedstawili prezentację dotyczącą misji oblackich w Afryce przybliżając uczestnikom rzeczywistość misyjną m.in. Kamerunu, Madagaskaru i Ghany.

O olimpiadzie

Olimpiada jest trójstopniowa:

  • eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;
  • eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędne do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia;
  • eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazane w programie Olimpiady Znajomości Afryki.

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a przewodniczącym olimpiady – ks. prof. dr hab. Jarosław Różański.

Zobacz zdjęcia:

Finał XXI Olimpiady Znajomości Afryki

Źródło: misyjne.pl

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl