Rozważanie Ewangelii na poniedziałek, 17 kwietnia

J 3,1-8 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: « […]

J 3,1-8

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: « Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim ».

W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego ». Nikodem powiedział do Niego:

« Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? »

Jezus odpowiedział: « Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha.

Nowe życie z Ducha Świętego. Nie wiem, czy miałeś okazję być na Festiwalu Życia w 2022 roku. Jeżeli tak, to przypomnij sobie kazanie bp. A. Przybylskiego. Mówił za św. Pawłem, że sprawcą wszystkiego w nas jest Duch i naszym zadaniem jest pytanie się siebie, za jakim duchem idę. Jakiemu służę? Czy to jest duch świata, duch pożądliwości, duch zły, który prowadzi mnie z dala od Boga? Czy Duch Święty? Ten, który prowadzi do nowego życia, rozwija w tobie człowieczeństwo, uzdalnia cię do dobra i do dobra prowadzi? Zadaj dzisiaj sobie to pytanie: „Za jakim duchem idę?”.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl