Rozważanie Ewangelii na czwartek, 27 kwietnia

J 6,44-51 Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; […]

J 6,44-51

Jezus powiedział do ludu:

«Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.

Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi spożywali mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata».

Szukamy życia na wiele sposobów. Próbujemy je sobie urozmaicać wyjazdami, spotkaniami, pasjami. To jest dobre i potrzebne, ale nie to tworzy i podtrzymuje w tobie życie. Chleb życia – Chrystus Eucharystyczny – jest gwarantem życia w pełni, a reszta to tylko dodatek.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl