10 maja| OCM NINIWA

Bonifratrzy i ich współpracownicy w Kokotku

W Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku zakończyło się trzydniowe Spotkanie Braci Przeorów i Animatorów oraz Współpracowników Zarządzających Dziełami Apostolskimi.

Uczestnicy spotkania poznali ideę Oblackiego Centrum Młodzieży NINIWA, a także wysłuchali konferencji o Kościele w dobie relatywizmu i poszukiwaniu odpowiedzi na sekularyzację, którą wygłosił ks. dr Krzysztof Porosło.

Oprócz tego bonifratrzy i ich współpracownicy rozmawiali o różnych aspektach swojej działalności m.in. w kontekście pomocy społecznej czy funkcjonowania aptek bonifraterskich, a także o możliwościach i wyzwaniach, jakie przyniesie przyszłoroczna kapituła generalna zgromadzenia. A wieczorami mieli okazje do integracji przy grillu oraz wspólnych grach.

– Jesteśmy na trzecim etapie naszego spotkania integracyjno-formacyjnego. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, ale też duchowo się ubogacić. Dotykamy spraw najważniejszych dla zakonu i Kościoła, czyli wartości św. Jana Bożego, a także drogi synodalnej. Kokotek to bardzo przyjazne miejsce, dobrze gotują, jest świetna atmosfera i piękna kaplica – opowiada br. Franciszek Salezy Chmiel OH, prowincjał polskiej prowincji bonifratrów.

ZOBACZ ZDJĘCIA:

Bonifratrzy w Kokotku [ZDJĘCIA]

Zakon bonifratrów (właśc. Zakon Szpitalny świętego Jana Bożego) został założony przez św. Jana Bożego w XVI wieku. Członkowie zakonu są zobowiązani do ślubów ubóstwa, czystości, posłuszeństwa, a także składają czwarty ślub – szpitalnictwa.

Bonifratrzy poświęcają się niesieniu pomocy i opieki medycznej najbardziej potrzebującym członkom społeczeństwa, zwłaszcza chorym, starszym, ubogim i bezdomnym. Prowadzą szpitale, ośrodki opieki długoterminowej i hospicja na całym świecie, służąc jako lekarze, pielęgniarki i wolontariusze. Ich celem jest nie tylko zapewnienie opieki medycznej, ale także duchowego wsparcia dla chorych i cierpiących.

Zakon Bonifratrów cieszy się reputacją zaangażowania i oddania w służbie najbardziej potrzebującym. Ich praca jest motywowana chrześcijańską miłością bliźniego i humanitarnymi wartościami, a ich obecność przyczynia się do poprawy jakości życia wielu osób dotkniętych chorobą i cierpieniem.

niniwa.pl

Redakcja portalu niniwa.pl